مثبت بودن مذاکرات سیاسی برای کشورها/ شکسته شدن تابوی مذاکره با آمریکا در مسائل هسته‌ای/ علل عدم مذاکره ایران با آمریکا/ نتایج مثبت بین‌المللی در مذاکرات هسته‌ای/ سیاست تنش‌زدایی دولت سازندگی/ مخالفت ایران با سیاست‌های...
مصاحبه آیت الله هاشمی رفسنجانی با روزنـامـه انگلیسی زبان گـاردیـن

عبدالحمید کرمی مدیر مسئول هفته نامه پیک ایلام در یاداشتی با عنوان حکیم انقلاب، به فقدان شخصیت بی ‌نظیر و بیی بدیل حضرت آیت‌ اله هاشمی رفسنجانی پرداخته و معتقد است الحق که این فقدان...
حکیم انقلاب