اهمیت تشکل D۸ در منطقه/ نقش D۸ در تقویت سازمان‌های کشورهای اسلامی/ D۸ بنیانی جدید در جهت تقویت آرمان‌های مشترک اسلامی/ اهمیت حضور کشورهای اسلامی منطقه در تصمیم‌گیری‌ها/ ظرفیت‌های همکاری کشورهای گروه D۸/ چشم‌انداز توسعه...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افتتاح نشست گروه ۸ کشورهای اسلامی در ترکیه