تأمین اجتماعی از ضرورت‌های دوران صنعتی/ عدم حمایت از بازنشسته‌ها در گذشته/ نقش بیمه‌های اجتماعی در آرامش اجتماعی/ اهمیت تحت پوشش قرار گرفتن 1/3 درصد مردم کشور/ رضایت نسبی بیماران از کارهای سازمان تأمین اجتماعی/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولین سازمان تأمین اجتماعی