خاصیت اجرای طرح‌های مربوط به بیابان‌زدایی در وهله اول جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه بیابان‌نشینان و با توجه به بیابانی و نیمه‌بیابانی بودن بسیاری از نقاط مرزی کشور، به‌خصوص در شرق، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان است...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص بیابان‌زدایی