در طول سالهای پس از انقلاب با متانت و صبوری بارها وبارها تلاش دشمنان ،برای ایجاد شگاف و دو گانگی در حاکمیت نظام اسلامی را ناکام گذاشتند.
ناکام کننده نقشه های دشمنان

بسیج، شجره طیبه/ تشکیل بسیج ازتصمیمات الهی‌حضرت امام (ره)/ اشارات امام (ره) به رهبری بعد از ایشان ازنمونه‌های دیگر تدابیرمافوق بشری/ توجه به انتخاب رهبرتوسط امام در ماههای آخر عمر/ تشکیل بسیح به وسیله‌امام (ره)...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای ستاد هفته بسیج و فرماندهان نمونه