حیات مستمر انجمن‌های اسلامی در تاریخ معاصر ایران/ نقش انجمن‌های اسلامی در پیروزی و تداوم انقلاب/ نقش اصناف در نشر اسلام/ جایگاه بازرگانان در تاریخ ایران/ کم کردن تدریجی حضور مردم در مسائل اقتصادی جامعه/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضای اتحادیه‌ها و جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف سراسر کشور

نقش مهم تجارت در زندگی‌انسان‌ها در طول تاریخ/ فعال شدن بخش خصوصی در ارتباطات تضمین‌کننده همکاری‌های دولتی/ لزوم معرفی امکانات عربستان برای بخش خصوصی ایران/ تلاش‌های فراوان ایران در جهت قطع وابستگی/ وجود نیروهای فنی،...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع بازرگانان عربستان