همزمان با ادامه حمله نظامی روسیه به اوکراین که با موجی از انتقاد و اعتراضات جهانی همراه شده بازنشر بخشی از اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره «گورباچف» رهبر سابق شوروی خبرساز شده است.
گویا کینه به هاشمی پایان ندارد!!!