اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس برای ایران/ بحث‌های مربوط به انتخاب رهبر برای آینده/ آینده‌نگری‌های رهبری/ نگاهی تحلیلی به سیاست داخلی و خارجی/ آینده روابط ایران و آمریکا/ نگاه هاشمی رفسنجانی به آینده کشور/ بحران‌های...
مصاحبه با سایت آفتاب نیوز، 20/2/95