اهداف تأسیس مرکز آموزش مدیریت دولتی/ نقش مدیریت آگاه در پیشرفت امور/ اهمیت افزایش سطح آگاهی مدیران/ شاخص‌های مدیریت موفق/ وجود عنصر ایثار در ۴۱ درصد مدیران کشور/ تفاوت انسان‌های ایثارگر با دیگران/ تعابیر قرآنی...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولین، کارکنان و استادان مرکز آموزش مدیریت دولتی