هیأت انصارالحسین (ع) از هیأت تاریخی کشور/ ویژگی هیأت انصارالحسین (ع)/ کارهای آموزشی هیات انصارالحسین (ع)/ حساسیت ساواک به جلسات هیات انصارالحسین (ع)/ حضور مداوم ساواک در جلسات هیات انصارالحسین (ع)/ حساسیت رژیم نسبت به...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع اعضاء هیئت انصارالحسین (ع)

هاشمی رفسنجانی 45 سال قبل طی سخنرانی جنجالی در هیئت انصارالحسین از بی تفاوتی بخشی از روحانیت نسبت به حقوق مردم بشدت انتقاد کرد و آنان را مصداق آیه کم فروشی نامید.
حق النّاس در جوانی هاشمی