هاشمی انسان خاصی بود؛ با جان و دل کار می کرد و برای رسیدن به اهداف خود، شب و روز نمی شناخت. شاید یکی از کارهای ارزشمند و ماندگار او، ثبت روزانه کارنامه اش به...
​رویدادها و عبرت‌ها

حسین روحانی صدر در یادداشت خود به نقد تازه‌ترین کتاب منتشر شده از خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پرداخته است.
انتقال قدرت