خطبه اول لزوم یادآوری دفاع مقدّس/ آگاه نمودن مردم از حوادث‌مهم کشور، اسلام و دنیا از وظایف خطبای جمعه/ دفاع مقدّس افتخارآمیزترین‌ قطعه تاریخ ایران/ دشمنان و اهریمنان عامل جنگ ‌ایران و عراق/ تحمیل جنگ...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی