سابقه تاریخی وقف در جوامع بشری/ فلسفه وقف/ اهمیت کار مسئولان وقف/ مسئولیت انسان‌ها در قبال اموال/ لزوم تقویت اعتماد مردم به وقف/ خیانت‌های تاریخی زمان پهلوی به وقف/ اداره نادرست وقف در زمان پهلوی/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مسئولین و مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه