اهمیت پاکستان برای ایرانیان/ تأثیرپذیری ایران و پاکستان از مشکلات هم/ آرامش پاکستان، آرزوی ایران/ مشکلات کشمیر برای پاکستان/ اوضاع افغانستان، مشکل مشترک ایران و پاکستان/ جایگاه علمای شیعه و سنی در پاکستان/ بی‌منطقی افراطیون...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع علما و شخصیت‌های اسلامی پاکستان در اسلام‌آباد

تأثیر ادبیات فارسی و عقاید اسلامی در استقلال پاکستان/ جایگاه علامه اقبال لاهوری در فرهنگ ایرانی/ آشنایی طلبه‌ها و دانشجویان ایرانی با اشعار اقبال لاهوری/ محتوای اشعار علامه اقبال/ تضعیف ادبیات فارسی در هند؛ یکی...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع فرهنگیان و استادان زبان فارسی در پاکستان

اهمیت پاکستان برای ایران / تلاش دشمنان اسلام برای تفرقه‌افکنی بین ایران و پاکستان / اهمیت تقویت روابط ایران و پاکستان / ایران، نمونه‌ای موفق برای دنیا در اداره کشور / حضور متخصصان ایرانی در...
سخنرانی آیت الله هاشمی  رفسنجانی در جمع خانواده‌های کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان