ضرورت تبیین منصفانه دستاوردهای انقلاب/ تجربیات ارزنده استانداران انقلاب/ اهمیت نقد منصفانه/ ضرورت استفاده از سرمایه‌های انسانی کشور/ اهداف اصل قانون اساسی/ اعتماد مردم، رمز ماندگاری انقلاب/ بایدهای سیاست داخلی و نبایدهای سیاست خارجی
دیدار  آیت الله هاشمی رفسنجانی با جمعی از استانداران پس از انقلاب