صمیمیت مردم اردکان/ سوابق آشنایی با آقای بهجتی/ برنامه‌های هاشمی رفسنجانی برای بازدید و افتتاح طرح‌ها و پروژه‌ها/ مهار کویر، یک کار اساسی برای اردکان/ گرفتاری طوفان برای مردم/ ظرفیت کویرهای اردکان برای سبز شدن/...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در جمع مردم اردکان