هاشمی برای مردم زیست و برای مردم کوشید و مردم چه زیبا قدر این بزرگمرد را دانستند و با حمایت‌های بی‌دریغ خود، عزتی کم‌نظیر را در میان همه بی‌مهری‌ها برایش رقم زدند.
روایت هجران