ابتکار تأسیس کانون نمایندگان مجلس یک کار قابل ستایش/ ابتکار وسیله خوبی برای تبادل افکار/ انقلاب اسلامی یک اتّفاق بسیار مهم تاریخی/ مردم عناصر اصلی انقلاب اسلامی/ روحیات اسلامی جامعه بستر اصلی کار انقلاب/ پرورش...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار کانون نمایندگان مجلس شورای اسلامی