خطبه اول حسد، دوّمین پدیده‌ ضد اخلاقی مورد توجه قرآن/ حرص و اغواگری، سوّمین‌ پدیده ضد اخلاقی مورد توجه قرآن/ اغواگری از فصول ‌ضد اخلاقی/ استفاده نامناسب آدم‌ از موهبت‌های الهی/ شیطان و ایجاد وسوسه‌در...
نماز جمعه تهران به امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی