خاصیت اجرای طرح‌های مربوط به بیابان‌زدایی در وهله اول جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه بیابان‌نشینان و با توجه به بیابانی و نیمه‌بیابانی بودن بسیاری از نقاط مرزی کشور، به‌خصوص در شرق، جلوگیری از مهاجرت مرزنشینان است...
پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی در خصوص بیابان‌زدایی

برگزاری همایش‌های ملی، کاری باارزش در جهت ارتقای اقتصاد و کشاورزی/ اثرات سوء واردات محصولات کشاورزی برای کشاورزان/ تأکید بر کمک دولت به کشاورزان برای استفاده از آبیاری قطره‌ای/ تبیین وظایف درست در همایش‌ها/ درخواست...
سخنرانی آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسئولین برگزاری همایش ملی جهاد اقتصادی، کشاورزی و منابع طبیعی