حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • یاسر هاشمی: پدرم دین را سرمایه ای برای بحث آزاد اندیشی می دانست.

یاسر هاشمی: پدرم دین را سرمایه ای برای بحث آزاد اندیشی می دانست.

در نشست بررسی کتاب آزاد اندیشی اسلامی مرحوم هاشمی رفسنجانی:

  • ساختمان دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری
  • شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۸۶

یاسر هاشمی، شامگاه دوشنبه در نشست آزاداندیشی اسلامی، روشنفکری دینی که در محل آکادمی سازندگی حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد، خاطرنشان کرد: از دهه ۸۰، مرحوم هاشمی به طور جدی آزاداندیشی را پیگیری کرد.

وی با پرسیدن این سوال که آیا هاشمی از ابتدا دنبال نواندیشی دینی بود یا بعد از کسب تجربه در حوزه های اجرایی به فکر این موضوع افتاد، گفت: آیت الله هاشمی از ابتدا و پیش از انقلاب دنبال این موضوع بود اما از وقتی که نسبت به از دست رفتن آزاداندیشی احساس خطر کرد به صورت جدی پیگیر موضوع شد.

نویسنده کتاب «آزاداندیشی اسلامی، روشنفکری دینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی» با بیان این موضوع که مرحوم هاشمی، آزاداندیشی را پروژه ای معرفی کرد که باید در جامعه شکل بگیرد و با این هدف شورای آزاداندیشی را در دانشگاه آزاد تشکیل داد.  
وی، آزاداندیشی را در نگاه مرحوم هاشمی رفسنجانی، همراه با شجاعت، آزادمنشی و رو به آینده بودن ارزیابی کرد و افزود: چارچوب دین، سرمایه ای برای آزاداندیشی است.
یاسر هاشمی با بیان این موضوع که عقل و شرع با هم و در طول هم هستند، افزود: از نگاه مرحوم هاشمی، توسعه و پیشرفت ریشه در اندیشه آزاد دارد.
وی به بررسی تاریخی چالش های عقل و جمود در دوران مختلف تاریخ اسلام در کتاب «آزاداندیشی اسلامی، روشنفکری دینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی» اشاره کرد و افزود: نقش فرقه در دوران طلایی تمدن اسلامی کمرنگ بود و همه آزاد بودند که عقایدشان را بیان کردند.
یاسر هاشمی با بیان این موضوع که آزاداندیشی، آخرین کاری بود که آیت الله هاشمی رفسنجانی انجام داد، گفت: نتیجه عمر مرحوم هاشمی، آزاداندیشی بود.

وی با اشاره به تحریر کتاب امیرکبیر توسط مرحوم هاشمی رفسنجانی پیش از انقلاب، گفت: آیت الله هاشمی از ابتدا معتقد به آزاداندیشی بود و توسعه علمی برای وی مهم بود و دانشگاه آزاد را با همین هدف تاسیس کرد.

تصاویر ضمیمه