مقالات
  • صفحه اصلی
  • مقالات
  • گویا کینه به هاشمی پایان ندارد!!!

گویا کینه به هاشمی پایان ندارد!!!

کنایه به مرحوم هاشمی رفسنجانی بابت اوکراین!

  • دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
همزمان با ادامه حمله نظامی روسیه به اوکراین که با موجی از انتقاد و اعتراضات جهانی همراه شده بازنشر بخشی از اظهارات مرحوم هاشمی رفسنجانی درباره «گورباچف» رهبر سابق شوروی خبرساز شده است.

سال ها پیش یک نفر به دروغ دروغ دروغ جمله ای را به هاشمی نسبت داد و خود آیت الله بارها و بارها گفته بودند که آن جمله از من نیست و نبود، اما کینه توزان که دستشان خالی بود و با هزار حیله یک جمله را ساختند و تا سطوح بالا به باور دیگران تزریق کردند، آن جمله را در گاوصندوق ذهن خویش نگه داشتند تا هر وقت دیدند که حسرت مردم در فراق هاشمی برای سر و سامان دادن به جامعه، شعله می کشد، بیاورند و تیتر رسانه های خویش کنند و فکر کنند با این کار از اشتیاق مردم به نام و مرام هاشمی می کاهند و نمی دانند که آب در هاون می کوبنند و باد غربال می کنند.نکته جالب این تیتر سربازان رسانه ای پوتین در ایران  شوق سرمستی شان از موشکباران روسیه در اوکراین است و دارند می گویند کاش بودی و می دیدی که پوتین ما چگونه با موشک کشورگشایی می کند!! حالا بماند که هاشمی بارها و بارها گفته بودند: اگر مردم را داشته باشیم، هیچ دشمنی با هر سلاحی نمی تواند کاری از پیش ببرد.

آری آیت الله هاشمی رفسنجانی عزیز

کاش بودی و می دیدی که کلمه به کلمه جملاتت در دنیای امروز دارد نمود پیدا می کند.