پیام ها
  • صفحه اصلی
  • پیام ها
  • پیام (رنجنامه) آیت الله هاشمی رفسنجانی به مردم ایران

پیام (رنجنامه) آیت الله هاشمی رفسنجانی به مردم ایران

نگاهی به سوابق و مناصب اینجانب در سالهای مختلف گویای رنگ باختن جنبه‌های جذاب قدرت در نگاه من است.

  • تهران
  • سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۴

بنام خدا

گفته بودم تمایلی برای حضور در صحنه انتخابات ندارم. گفته بودم که دوست دارم جلوه اتحاد را در سیمای نیروهای جدید انقلاب ببینم. گفته بودم که سینه ام از 26 سال رازداری انقلاب زخم دار است و گفته بودم که این داروی تلخ را در این سالهای کهنسالی مجبور به نوشیدن هستم.

مردم عزیز ایران!

26 سال است که با یکدیگر در عرصه‌های مختلف برای رسیدن به ایرانی بزرگ و آزاد مقاومت کرده و می‌کنیم.

26 سال است که هر جا شما ایستادید ما نیز به عزت و آبروی شما ایستادیم. شاهد این مدعا آن روزی است که در سالهای سخت جنگ و در شرایطی که همه قدرت‌های آنروز جهان کمر به بستن شاهرگ حیاتی ایران عزیز بسته بودند با عزت و افتخار از طرف شما ملت عزیز تهدید بر بستن تنگه هرمز نمودم. شاهد این مدعا 26 سال خطابه‌ها و گفتگوهایی است که همه در برابر دیگران به رساترین وجهی و به پشتگرمی شما عزیزان سرافرازانه بیان شده است.

اما همه اینها نفی کننده انتقادات و مباحثات درونی من نیست. در این طرف مدعا نیز شاهد من تلاش برای پایان جنگی بود که در آن مقطع ادامه آن متضمن خدشه‌های جدی بر چهره ایران بزرگ بود و یا نوشته‌های بعضی مطبوعات و گفته‌های بعضی از شخصیت‌های ایران است که در برابر آنچه در سال 68 از سوی اینجانب در جهت رشد و گسترش آزادی‌های مدنی شهروندان مطرح شده بود گفتند آنچه که گفتند و رفتند به راهی که جواب آن را در سال 76 گرفتند. آن روز نیز با شما پیمان بستم که به رأی شما احترام می‌گذارم و خیانت را در آن به هیچ وجه جایز نمی‌دانم.

و امروز نگرانم. نگران آنچه که در طول این سالها کوچک یا بزرگ درست یا نادرست کم یا زیاد بدست آمده و در برماست. در ایران عزیز در آستانه دنیایی نو صداهایی شنیده می‌شود که به واقع دل همه دردمندان و دلسوزان این کهن بوم و بر را به درد می‌آورد.

صدای ملت ایران صدایی آشناست و در هراسم که این صدای آشنا در بحبوحه احساسات گرم شما به پژواکی غریب برای جهانیان بدل شود.

امروز آمده ام و خود را در معرض رأی فرد فرد شما ملت ایران قرار می‌دهم. آرامش و رونق آسایش و نشاط و آزادی و رفاه حق شما ملت پیروز و سرافراز است. آن را ارزان به دست کسانی که بر طبل خشونت می‌کوبند ندهیم.

ملت عزیز!

نگاهی به سوابق و مناصب اینجانب در سالهای مختلف گویای رنگ باختن جنبه‌های جذاب قدرت در نگاه من است. اما به یاد داشته باشید روزی کسی به شما گفت که حق خود را ارزان از کف ندهید.

مواظب باشید تا تصویر آرامش و نشاط و رونق واقعی خود را در سیمای آینده ببینید و این انتخاب شما انتخابی دقیق و سرنوشت ساز خواهد بود.

در راه رسیدن به عزت اسلامی، تداوم سازندگی و آبادانی ایران امید و اتحاد بزرگترین پشتوانه ماست.

 

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام