پیام ها
  • صفحه اصلی
  • پیام ها
  • پیام دوستی آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سران کشورهای ترکمنستان و ازبکستان

پیام دوستی آیت الله هاشمی رفسنجانی برای سران کشورهای ترکمنستان و ازبکستان

رئیس جمهور در سفر به کشورهای آسیای میانه وقتی هواپیمای حامل ایشان برفراز کشورهای ترکمنستان و ازبکستان رسید، این پیام‌ها را برای روسای جمهور دو کشور فرستاد.

  • ترکمنستان
  • جمعه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۷۶

بسم‌الله الرحمن الرحیم

آقایان صفر مراد نیازوف و اسلام کریم‌اف

روسای محترم کشورهای ترکمنستان و ازبکستان

با اغتنام فرصت عبور از فراز آسمان آن کشور زیبا سلام‌های صمیمانه خود را به همراه آرزوهای نیک برای جناب‌عالی، دولت و ملت شما ابراز می‌دارم و امیدوارم روابط دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

 

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران