پیام ها
  • صفحه اصلی
  • پیام ها
  • پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد شهادت سران فدائیان اسلام

پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالگرد شهادت سران فدائیان اسلام

فدایین اسلام، یعنی تابش نور در دل شب

  • تهران - مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
«فدائیان اسلام» عنوان تشکّلی از جوانان غیور و مسلمانی است که وقتی اسلام‌ستیزی رژیم منحوس پهلوی را دیدند ، راهی جز تبلیغات مسلحانه ندیدند .

بسم الله الرحمن الرحیم

«فدائیان اسلام» عنوان تشکّلی از جوانان غیور و مسلمانی است که وقتی اسلام‌ستیزی رژیم منحوس پهلوی را دیدند و به عمق اهداف شوم استبداد و استعمار به عنوان دو لبه یک قیچی برای انقطاع روحیه اسلامی از مردم ایران و به‌تبع آن چپاول منافع ایران پی بردند، راهی جز تبلیغات مسلحانه ندیدند که ترور انقلابی نخست‌وزیر دست‌نشانده، یکی از ماندگارترین اقدامات آنان در تاریخ ایران است.

مطمئناً اگر رژیم پهلوی به نصایح خیرخواهانه دلسوزان واقعی اسلام و ایران توجه داشت و هر صدای منتقد را در حلقوم خفه نمی‌کرد و حذف فیزیکی و شخصیتی منتقدان خیراندیش را در رأس برنامه‌های امنیتی برای بقای خویش قرار نمی‌داد، فدائیان اسلام که در آغاز با هدف تقویت احکام اسلامی و اجرای موبه‌موی آنها تشکیل شده بود، راه چاره را در عملیات ترور و اقدامات زیرزمینی نمی‌دید، اما رژیم پهلوی که داعیه رساندن ایران به دروازه‌های تمدن را داشت، احکام اسلامی و انتقادات علما و بزرگان مسلمان را مانع برنامه‌های خویش می‌دید و با غرور جنون‌آمیز که برخاسته از حمایت‌های بیگانگان، پول نفت، به‌به و چه‌چه متملّقان و مصونیت آهنین نیروهای امنیتی و نظامی بود، مردم را به هیچ می‌گرفت و شخصیت‌های محبوب ملی و مذهبی را به بند می‌کشید.

در این شرایط فدائیان اسلام که تلفیق شخصیت‌های حوزه و بازار از ویژگی‌های ممتاز آن بود، با راهنمایی‌های سازنده‌ای عالم حوزوی چون شهید نواب صفوی و ایثار و فداکاری‌های شخصیت‌های بسیار بزرگ چون شهیدان بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک‌نژاد، فصلی، زرین در صحیفه تاریخ ایران گشودند که در برگی از آن اعلام انقلابی مسئولان خودفروش و وطن‌فروش و در برگ‌هایی دیگر که تا شروع نهضت روحانیت به رهبری امام خمینی(ره) و حتی پس از آن ادامه داشت، شهادت بزرگان اجتماعی به ثبت رسید.

شهادت چهار عضو فدائیان اسلام در سحرگاه 26 خرداد سال 1344 هـ . ش روزهایی روشن پس از ظلمت یک شب طولانی است که با عنوان پرطمطراق 2500 ساله شاهنشاهی، حاکمیت را میراث اسلاف ناخلف و ارث اذناب ناخلف‌تر خویش می‌دانستند و از یک سو ادعای غرب‌گرایی داشتند و از سوی دیگر دمکراسی و توجه به آرای مردمی را بازیچه سیاسی می‌پنداشتند.

اعدام انقلابی حسنعلی منصور و شهادت تصمیم‌سازان، تصمیم‌گیران و اجراکنندگان آن حرکت که سرانجام به مبارزات مردمی ایران پیوند خورد و رژیم پهلوی را با همه ویژگی‌های یک حکومت مستبد، محکوم به شکست کرد، یادآور آن مثل معروف است که می‌گویند: «هر چیزی از نازکی پاره می‌شود و ظلم از ضخامت»

به عنوان کسی که در پاسخ به سخن تحقیرآمیز «ایرانیان بخار ندارند» گفته بودم که «اگر ایرانیان بخار ندارند، بخارایی دارند» متهم به همکاری با فدائیان اسلام و محکوم به زندان و شکنجه شده بودم، به بازماندگان انقلابی آن جمعیت اسلامی و اعضای جوانش یادآور می‌شوم که اگر آن روزها شهدایتان بر بام جامعه فریاد اجرای سرّ احکام اسلامی را سر دادند، امروز نیز اسلام عزیز برای بقای خویش و پرهیز از افراط و تفریط در مبارزه با لیبرالیسم و مبارزه با انحراف و خرافه‌پرستی، نیاز به هوشیاری بیشتر دارد، به‌ویژه در شرایط کنونی که تمیز حق از ناحق و تشخیص سره از ناسره در این فضای غبارآلود، بسیار دشوار می‌نماید.

 

اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

رئیس‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبری

رئیس ‌مجمع تشخیص‌ مصلحت ‌نظام

تصاویر ضمیمه