پیام ها
  • صفحه اصلی
  • پیام ها
  • 17 شهریور طاغوت را از کاربرد خشونت مأیوس کرد و مردم بر اثر مقاومت امیدوارتر

17 شهریور طاغوت را از کاربرد خشونت مأیوس کرد و مردم بر اثر مقاومت امیدوارتر

17 شهریور طاغوت را مأیوس کرد و مردم را امیدوارتر

  • تهران
  • سه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۶۰

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مسلمان ایران

 

17 شهریور سال 57 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است. شهدای این روز، حق عظیمی بر ما و انقلاب دارند. طاغوت از گسترش روزافزون هراسان شده بود، با راهنمایی آمریکا، تصمیم گرفت با قتل عام مبارزان در یک صحنه و کشتاری قساوت‌بار برای مدتی ملت را خاموش و دوام حکومت ننگین خانواده پهلوی و حضور آمریکا را تضمین نماید وب رای این کشتار و قساوت حتی جلادان اسرائیل را به مدد آورد. شما مردم با مقاومت کم‌نظیر و با استقبال از خون و شهادت در آن کشتار فجیع ثابت کردید که شکست ناپذیرید و رژیم سفّاک پهلوی دریافت که خشونت و قساوت نه تنها این خلق ایثارگر را از میدان به در نمی‌کند. بلکه مقاوم‌تر و مصصم‌تر می سازد.

17 شهریور طاغوت را از کاربرد خشونت مأیوس کرد و مردم بر اثر مقاومت امیدوارتر و باعث انهدام محمدرضا و اربابش و جهش به سوی پیروی برای مردم گردید. رحمت خدا را برای شهیدان قهرمان 17 شهریور و صبر و اجر برای بازماندگانشان و توفیق الهی را برای خلق در ادامه راهشان طلب می‌کنیم.

 

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی