پیام ها
  • صفحه اصلی
  • پیام ها
  • پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مردم سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی به مردم سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

امتیاز خراسانیان در تاریخ ایران مرزبانی در شرق و شمال شرقی کشور است.

  • تهران
  • شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۴

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم فرهیخته، ادب دوست و ادیب خراسان بزرگ و سه استان خراسان رضوی و شمالی و جنوبی به عنوان یک مسلمان ایرانی، دل در گروی خراسان بزرگ دارم که متأسفانه بخش‌هایی از آن در طول تاریخ به خاطر حاتم‌بخشی برخی حاکمان از وطن جدا شده است.

خوشبختانه ‌وجود نگین رضوی بر انگشتری‌خراسان، زینت دست‌‌ و زبان ‌و چشم‌ و دل‌ ایرانیان مسلمان شد که حدیث سلسله‌الذهب گواه صادقی بر عشق این مردم به اهل بیت‌(ع) است.

امتیاز دیگر خراسانیان در تاریخ ایران مرزبانی در شرق و شمال شرقی کشور است که در تاریخ50 ساله اخیر مزاحمت همسایه را داشتند و شاید همین شرایط، در کنار گستردگی، باعث فراز و نشیب برخورداری مردم این سرزمین از منافع ملی بوده است و امیدوارم با تقسیم آن به سه استان، مردم شمال و جنوب خراسان نیز از مواهب مادی و معنوی مشهدالرضا در مرکز استان برخوردار شوند.

اگرچه در سالهای اخیر هرازچندگاهی به اشتیاق زیارت ثامن‌الحجج به آن دیار می‌آمدم و از پروژه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، کشاورزی، صنعتی، حمل و نقل و از شهرها بازدید می‌کردم، امّا دلم می‌خواست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندیدا به آن دیار، مخصوصاً دو استان تازه شکفته و به ویژه بارگاه امام رضا(ع) می‌آمدم و با شما سخن می‌گفتم، امّا تأخیر در اعلام نامزدی که برخی از عللش را در بیانیه گفته‌ام، این فرصت را از من گرفت و ان‌شاء‌الله در زمانی مناسب در میان شما خواهم بود.

 

اکبر هاشمی رفسنجانی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام