حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • همه بدانند دانشگاه آزاد میراث مرحوم هاشمی رفسنجانی است.

همه بدانند دانشگاه آزاد میراث مرحوم هاشمی رفسنجانی است.

  • فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد
  • دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸
کتاب «آزاداندیشی اسلامی و روشنفکری دینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» با حضور فریدون رهنما رودپشتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، فائزه هاشمی و یاسر هاشمی به مناسبت سومین سالگرد ارتحال حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با همت آکادمی سازندگی حزب کارگزاران سازندگی ایران نقد و بررسی شد..

فریدون راهنما معاون پژوهشی اسبق دانشگاه آزاد نیز در این نشست گفت: نگاه هاشمی بیشتر علمی و مبتنی بر آگاهی بخشی بود.

وی با بیان این موضوع که آیت الله هاشمی معتقد بود که اگر آگاهی بخشی افزایش یابد، انتخاب های مردم هم بهتر خواهد شد، تاکید کرد: در دوره مرحوم هاشمی، کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه آزاد در حوزه های مختلف تشکیل شد و مرحوم هاشمی در همه جا دنبال گفتمان سازی بود و بر ارتباط با دانشجویان تاکید داشت.

رهنما تاکید کرد: قرار بود به خواست مرحوم هاشمی، درس آزاداندیشی را به عنوان درس ۲ واحدی در دانشگاه ها ارایه کنیم.

وی افزود: در دین باوری، هاشمی به روز فکر می کرد و به توسعه معتقد بود و زمانی که از توسعه صحبت می کرد معتقد به عدالت بین نسلی بود.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان این موضوع که دانشگاه آزاد میراث ماندگار هاشمی بود که برای آگاهی بخشی ایجاد شد، افزود: هاشمی معتقد به ایجاد زمینه انتخاب برای مردم بود زیرا انتخاب، انتظار و انتظار، آرمان را ایجاد می کند.

رهنما، احترام به اندیشه، خرد و فکر را احترام به آزادی عنوان کرد و افزود: وجود بستر انتخاب منجر به انتخاب بهتر در همه حوزه ها می شود.
 
کتاب «آزاداندیشی اسلامی و روشنفکری دینی به روایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی» با حضور فریدون رهنما رودپشتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، فائزه هاشمی و یاسر هاشمی به مناسبت سومین سالگرد ارتحال حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با همت آکادمی سازندگی حزب کارگزاران سازندگی ایران نقد و بررسی شد.

تصاویر ضمیمه