هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه کشاورزان نمونه سراسر کشور به آیت الله هاشمی- لوح تقدیر و سپاس

هدیه کشاورزان نمونه سراسر کشور به آیت الله هاشمی- لوح تقدیر و سپاس

  • دفتر ریاست جمهوری
  • سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۷۴

شـرح :  این شئ ، در قابی از جنس چوب با حاشیه خاتم کاری ظریف و زیبا ، و در داخل دارای حاشیه ای از نقره که با قلمزنی آراسته گردیده است ، در وسط با زمینه ی سیاه رنگ ،      خوشه های گندم از فلز به عنوان نماد کشاورزی قرار دارد . پیدایش کشاورزی : کاشت و برداشت از کشفیات و اختراعات دوره مخترعین ناشناس می باشد . انسانهای غارنشین بعد از پایان عصر یخبندان ( 10000 پیش ) به زندگی چادر نشینی و سپس یکجا نشینی روی آوردند و در همین دوره ، روستا ایجاد گردیده و روستا نشینی آغاز شد و بشر برای تامین غذا ، کاشتن نباتات و دانه های مختلف را آموخت و کشاورزی شروع شد ( مورخین حدس می زنند که گندم اولین دانه ای بود که انسانها کاشتند ) .