هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه وزیر کشاورزی به آیت الله هاشمی رفسنجانی- لوح یادبود

هدیه وزیر کشاورزی به آیت الله هاشمی رفسنجانی- لوح یادبود

  • دفتر ریاست جمهوری
  • سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۷۶

شـرح :  این هدیه ،‌ شئ از مواد ترکیبی (آلیاژ) مس و روی به رنگ نقره ای ساخته گردیده و در حاشیه ی آن نگاره هایی نمادین از زندگی سنتی عشایری و کشاورزی با هنر ظریف قلمزنی و برجسته کاری مزین و درمیانه این سینی در یک کادر مربع شکل نقشه برجسته کاری ایران به رنگ قهوه ای خود نمایی می نماید .  وزارت کشاورزی ‌:‌ در اواخر دوره ی قاجاریه وزارت فلاحت عامه تاسیس شد که به امور زارعت و کشاورزان می پرداخت . در زمان پهلوی اول به وزارت کشاورزی و تعاون روستایی تغییر نام یافت و در دوره پهلوی دوم با اجرای طرح اصلاحات ارضی که از سوی آمریکا دیکته شده بود (در زمان کندی)‌ ،‌ کشاورزی سنتی و تا حدودی خود کفایی ایران به نابودی کشیده شد. بعد از پیروزی انقلاب برای رشد کشاورزی و بهبود امور مربوط به آن ، به موازات این وزارت خانه ، وزارت جهاد سازندگی تشکیل گردید . اخیراً این دو وزارت خانه بنام               جهاد کشاورزی در هم ادغام شده اند .