سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • استقبال پرشور مردم از سخنرانی هاشمی در 22 بهمن

استقبال پرشور مردم از سخنرانی هاشمی در 22 بهمن

  • پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۷۱

شـرح :جمهوری اسلامی پاکستان در غرب قاره آسیا قرار گرفته ، پایتخت آن شهر اسلام آباد است. پاکستان که روزگاری بخشی از کشور هندوستان محسوب می گردید ، با مبارزه ی مردم مسلمانش و به رهبری محمد علی جناح از هند جدا و در سال 1947میلادی ، پس از مجاهدتها و مبارزات مستمر با استعمار انگلستان به استقلال رسید و در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل و بنام پاکستان شناخته شد و یکی از پرجمعیت ترین کشورهای اسلام است که با جمهوری چند حزبی اداره می شود . مردم این کشور مسلمان هستند و شیعیان درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند . پاکستان به خاطر بافت فرهنگی و اجتماعی و دینی با جمهوری اسلامی ایران وجوه مشترکی دارد و از همین رو بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران  از همسایگانی است که همیشه روابط فرهنگی و سیاسی و اقتصادی مستحکمی با کشور ما داشته و دارد و بازدیدهای متعدد دولتمردان دو کشور از یکدیگر مؤید روابط گرم وصمیمانه و مسالمت آمیز طرفین است . در دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی ، تحکیم روابط با کشور های همسایه و مسلمان و جهان سوم اصلی بنیادین محسوب می شد ، بهمین جهت روابط دو کشور در همه جوانب گسترش می یابد . نخست وزیر وقت پاکستان ( خانم بی نظیر بوتو ) به ایران سفر می کند . گسترش روابط با پاکستان در این دوره دستاوردهایی برای دو کشور در بر داشت ، که این از اهمیت و تلاش دولت سازندگی است . این هدیه گلدان بزرگی که از جنس پوست تهیه و تمام سطوح بیرونی آن بسیار هنرمندانه و استادانه نگاری گری گردیده که ارزش هنری فراوانی دارد و بر گرداگرد آن نقوش مدور ،بیضی و گل و گیاه از  هشت رنگ و با زمینه کرم رنگ ، هر نگاهی را به سوی خود می کشد .