هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه نخست وزیر کشور زیمباوه به آیت الله هاشمی رفسنجانی- نمای نقش برجسته طبیعت

هدیه نخست وزیر کشور زیمباوه به آیت الله هاشمی رفسنجانی- نمای نقش برجسته طبیعت

  • دفتر ریاست جمهوری
  • سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۵

شـرح : اهداء کننده : هدیه مذکور بوسیله نخست وزیر کشور آفریقایی زیمباوه در سفر رسمی خود به ایران آنرا به حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی ، اهداء نموده است . این شئ از مواد ترکیبی و معدنی ساخته شده و شامل تابلویی با نقوش برجسته به     اندازه های 74×124 که ارزش هنری درجه 1 دارد . قابی از جنس چوب به رنگ قهوه ای ساده و بقیه آن بطور کامل از آلیاژ برنز است در وسط تابلو نقش برجسته زیبای چهار فیل بزرگ و کوچک و دو کلبه چوبی به سبک کلبه های سنتی مردمان آفریقا و نقش درختی و طبیعت هم برجسته کاری گردیده و در مجموع نقوش این تابلو نشانگر طبیعت سرزمین آفریقاست  کشور زیمباوه : این کشور در جنوب قاره آفریقا واقع شده که با حکومت جمهوری اداره   می شود مرکز آن شهر هراره و تا سال 1980 میلادی اقلیت سفید پوست مهاجر اروپایی حکومت را در دست داشتند ولی پس از مبارزه ای طولانی ، اکثریت سیاهپوست و صاحبان اصلی کشور حکومت را بدست آوردند . دین مردم این کشور مسیحی و آتیمیست ، زبان رسمی آنها انگلیسی است .