هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه رئیس جمهور کشور پاکستان به آیت الله هاشمی رفسنجانی- مکتوب رسمی

هدیه رئیس جمهور کشور پاکستان به آیت الله هاشمی رفسنجانی- مکتوب رسمی

  • پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸۱

شـرح :تاریخچه ی مکتوب رسمی :‌ تاریخ نویسان عقیده دارند که بعد از اختراع الفبا (‌فنیقی ها)‌ و خط (سومریان)‌ مکتوب که همان نامه ،‌ فرمان ،  تقدیر نامه و سپاس نامه می باشد ،‌ بوجود آمد .  اولین مکتوب ها ،‌ سنگ نوشته ها یا کتیبه هایی است که از عهد باستان بیادگار مانده و سپس مکتوب های رسمی که بین سران و پادشاهان کشورها که با تشریفات خاصی رد و بدل می شد ‌،‌ بر روی چرم یا کاغذ نوشته شد .  این هدیه :‌ استوانه ای از آلیاژ نقره که دو طرف آن کروی است ،‌ از یک طرف باز می شود و سطح بیرونی آن قلمزنی و برجسته کاری شده است . این استوانه بر روی یک میز چوبی به شکل مستطیل قرار گرفته که هنر منبت کاری (‌ کنده کاری روی چوب )‌ در آن بکار رفته و مکتوبی با خط اردو و مفهوم تقدیر و سپاس و خیر مقدم به رئیس جمهور اسلامی ایران بر روی کاغذ سفید ابریشمی وجود دارد که در استوانه قرار می گیرد .  

تاریخچه ی پاکستان :‌ این کشور در آسیای غربی و تا سال 1947 میلادی مستعمره ی انگلستان بود و سپس به استقلال رسید ،‌ زبان اصلی آنها اردو و زبان دومشان انگلیسی است . پاکستانی ها از نژاد آریایی و مسلمان هستند .