هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه رئیس جمهور کشور ترکمنستان به آیت الله هاشمی رفسنجانی- شمشیر و دشنه تزئینی

هدیه رئیس جمهور کشور ترکمنستان به آیت الله هاشمی رفسنجانی- شمشیر و دشنه تزئینی

  • دفتر ریاست جمهوری
  • پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۷۳

شـرح :این هدیه ، شامل دو شئ است ، شمشیر و دشنه هر دو تزئینات یکسانی دارند ، دسته و غلاف و تیغه شمشیر از مواد معدنی ( آلیاژ نقره – فولاد ) است که با هنر ملیله کاری و مشبک کاری با ریزهای عاج آراسته گردیده و دشنه نیز ، به همین طریق تزئین یافته است . پیدایش شمشیر : به گمان مورخین ، مصریان نخستین مردمی بودند که 3000 سال پیش نوعی شمشیر ساختند و نقشهای شمشیر بازی در معابد مصر هنوز هم وجود دارد . در ایران ، شمشیر یک اسلحه حمله بود و در زمان مادها به آن اکنیاس AKINACES میگفتند . اکنون تصاویر حجاری در تخت جمشید ، نشانگر اینست که شمشیر های آن دوره کوتاه با تیغه ی راست و سرنیزه بوده و فردوسی حماسه سرا در شاهنامه چنین می سراید .       

           سپر بر گرفتند و شمشیر تیز                   تو گفتی که آن روز بد رستخیز