هدایا
  • صفحه اصلی
  • هدایا
  • هدیه دست اندکاران آبیاری تحت فشار به آیت الله هاشمی- لوح تقدیر و سپاس

هدیه دست اندکاران آبیاری تحت فشار به آیت الله هاشمی- لوح تقدیر و سپاس

  • دفتر ریاست جمهوری
  • شنبه ۱ شهریور ۱۳۷۶

شـرح :این هدیه شئ ای متشکل از اجزاء گوناگون ترکیب شده است دارای یک قاب از جنس چوب به شکل مستطیل که گرداگرد آن با خاتم کاری ظریف زینت یافته و در کادر وسط قاب مذکور تزئینات متفاوتی دیده می شود که عبارتند از :  1-    در قسمت بالا آرم برجسته جمهوری اسلامی ایران از جنس فلز طلایی حکاکی گردیده است 2-    در وسط کادر متن سپاسنامه خطاطی شده است . 3-    در ذیل سپاسنامه خوشه های گندم با برجسته کاری از جنس فلز به رنگ های سبز و طلایی دیده می شود . 4-    در طرف راست لوح شیر فلزی صنعتی که مربوط به آبیاری تحت فشار می باشد . قرار دارد . 5-    ابعاد این شئ 70×50 و ارزش هنری آن درجه 2 است .  توضیح : آبیاری تحت فشار یکی از راههای ارتقاء سطح آبیاری مکانیزه است که بخاطر هدر نرفتن منابع آبی در بعد از انقلاب (دوره سازندگی) ایجاد گشته و توسعه یافت .  

چون ایران در منطقه خشک و نیمه خشک دنیا واقع است و با توجه به رشد جمعیت و افزایش سریع تفاضای آب ،‌ از این رو برنامه ریزی دقیق و مدیریت اصولی منابع آبی کشور به عنوان یک اولویت در سال های سازندگی به شمار آمده است .