اخبار
  • صفحه اصلی
  • اخبار
  • هاشمی قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود

هاشمی قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود

  • پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹

«آقای هاشمی می‌گفت به‌ هر حال با همین آماری که اعلام شد، رأی‌دهندگان به آقای موسوی ۱۳میلیون نفر هستند که تعداد کمی نیستند و نباید با آنها به‌ صورت قهری و برخورد امنیتی مواجه شد. آنها باید جذب انقلاب شوند و درست نیست که بر تنشی که ایجاد شده، دامن زده شود. او قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود.»

به گزارش ایسنا، محمد هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با روزنامه شرق درباره هدفی که برادرش اکبر هاشمی رفسنجانی در حوادث سال ۸۸ دنبال می‌کرد، گفت: «آقای هاشمی می‌گفت مسائلی که در پی انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ به وجود آمده است، باید در فضایی آرام حل شود.

او می‌گفت به‌ هر حال با همین آماری که اعلام شد، رأی‌دهندگان به آقای موسوی ۱۳میلیون نفر هستند که تعداد کمی نیستند و نباید با آنها به‌ صورت قهری و برخورد امنیتی مواجه شد. آنها باید جذب انقلاب شوند و درست نیست که بر تنشی که ایجاد شده، دامن زده شود. او قائل به ایجاد یک تعامل ملی بود.»