حدیث دیگران
  • صفحه اصلی
  • حدیث دیگران
  • نقشی فراتر از جایگاه اسلامی

نقشی فراتر از جایگاه اسلامی

علی بن فطیس المری (رئیس قوه قضائیه قطر)

  • تهران
  • دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳
نخبگان علمی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مخصوصاً در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به جایگاه جناب عالی در حل مسایل و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی، نگاه ویژه ای دارند.

طی مذاکراتی که با بعضی مسؤولین ایران و امروز با شما داشتیم، به خردمندی مردم ایران رسیدیم که می‌توانند فرزندان اسلام را در شرایط سخت متحد کنند. نخبگان علمی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، مخصوصاً در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا به جایگاه جناب عالی در حل مسایل و مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی، نگاه ویژه ای دارند. امیدواری‌ها به نقش جناب‌عالی، فراتر از جایگاه اسلامی است و می‌خواهند با روحیات لطیف انسانی و اندیشه‌های پویا برای کم کردن مشکلات وارد شوید. با توجه به شناختی که از مقاطع مختلف عمر شما داریم و جایگاهی که در جمهوری اسلامی و جهان اسلام دارید، مسؤولیت بسیار سنگینی برای کم کردن اختلافات مسلمانان دارید. وظایف خردمندان جهانی و مسلمان است که از گسترش جهالت‌ها جلوگیری کنند.