خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظر امام در مورد جایگاه زن در نظام اسلامی به روایت هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

نظر امام در مورد جایگاه زن در نظام اسلامی به روایت هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۵۸

نظر امام در مورد جایگاه زن در نظام اسلامی از زبان آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانیتاریخ : 0/1/1358 امام در بیان جایگاه زن در نظام اسلامی، می‌فرمودند: "در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد ولی نه به صورت یک شئ، نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند"  و می‌افزودند. "از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری