خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظارت امام بر دادگاههای انقلاب به روایت هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

نظارت امام بر دادگاههای انقلاب به روایت هاشمی رفسنجانی - کتاب انقلاب و پیروزی -- خاطرات ۱۳۵۷-۱۳۵۸

  • جمعه ۲۵ اسفند ۱۳۵۷

نظارت امام بر دادگاههای انقلاب از زبان آیت الله اکبر هاشمی تاریخ : 25/12/1357 امام، بعد از گذشت حدود یک ماه از فعالیت مستقل دادگاههای انقلاب طی حکمی ]در تاریخ 25 اسفند  1357[، برای سر و سامان دادن به این وضع و با توجه به اینکه دولت موقت هم از همان روزهای اول با این دادگاهها مشکل پیدا کرد بود، دستور دادند" محاکمات زیر نظر شورای انقلاب اسلامی و دولت انقلاب اسلامی صورت گیرد..." و مقرر کردند که شورای انقلاب آئین نامه جدیدی برای این کار تنظیم و تصویب کند و دادگاه مرکزی تهران نیز تا تصویب این آئین‌نامه، محاکمات را متوقف کند. همچنین تاکید فرمودند: "تمامی دادگاههای انقلابی بجز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شود، را ندارند، زیرا دادگاههای فوق‌العاده انقلاب اسلامی فقط مربوط به رسیدگی به امور ضدانقلابی در حال حاضر و در دوران رژیم اختناق می‌باشد.  به این ترتیب سروسامانی به کار این دادگاهها داده شد.  منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری

 () صحیفه امام، جلد 6، ص  379