سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • یکشنبه ۲ آذر ۱۳۶۵

بسم اللّه الرحمن الرحیم

 بعد از بیانات حضرت امام مراجعات زیادی از طرف نماینده‌ها بود تا همین لحظه که از من می‌خواستند که خدمت حضرت امام و هم به مردم عرض کنم که آنچه که اتفاق افتاده، مربوط به اکثریت قریب به اتفاق مجلس نیست و چند نفر هستند و از من می‌خواستند که از حرمت مجلس دفاع کنم. البته این، مسأله روشنی است. نمایندگان به این صورت اضطراب نداشته باشند. حضرت امام همان طور که معمولشان هست، به صورت یک طبیب حاذق و استاد و معلم وارد هر لحظه ای که تشخیص می‌دهند که فتنه ای ممکن است بروز بکند و مشکلی برای جامعه به وجود بیاید، وحدت اجتماع مخدوش بشود، خودشان دخالت می‌فرمایند و جلو فتنه را می‌گیرند. الحمدللّه این بار هم به موقع وارد شدند و جلو یک فتنه احتمالی که ممکن بود ضربه بزند به انسجام ما در شرایط جنگ و در شرایطی که می‌بینیم همه شیاطین دنیا قلمشان را و شمشیرشان را تیز کرده‌اند، برای اینکه اختلاف ایجاد بکنند در جامعه ما و متوسل به همه چیز می‌شوند، برای اینکه بگویند در اینجا مسئوولان و متصدیان امور با هم اختلاف دارند. در این شرایط بیانات امام مثل داروی شفابخشی بود که فتنه را از ریشه خواباند.

 ما برای چندمین بار در این مجلس از محضر حضرت امام به نمایندگی از طرف همه شما نمایندگان تشکر می‌کنیم و دعا می‌کنیم خداوند این وجود مقدس را برای ما و برای امت مظلوم اسلامی و برای محرومان جهان حفظ بکند. البته متأسفیم در شرایطی که شیرینی این پیروزی می‌توانست همه ملت ما را شاداب بکند، به گونه‌ای مسائل مطرح بشود که شیرینی این پیروزی را که امام فرمودند:« بزرگترین پیروزی سیاسی تاریخ اخیر ما است» و واقعاً هم همین طور است و می‌بینیم که دشمنان ما مثل اسپند روی آتش چگونه مضطرب هستند در مقابل یک حادثه در این شرایط خواستند که تلخ بکنند این شیرینی را برای ملت ما که الحمدللّه امام با تذکراتشان جلو این مسأله را گرفتند.

من به ملتمان و خدمت حضرت امام عرض می‌کنم که اکثریت قاطع نمایندگان مجلس از صمیم دل پیرو ولایت فقیه هستند و عمیقاً ایمان دارند به رهبری هایی که امام می‌فرمایند و ذره ای در قلب هیچ یک از کسانی که تا به حال بارها خودشان را معرفی کرده‌اند و این ایمانشان را اثبات کرده‌اند، بروز نمی‌کند که در مقابل راهنمایی‌هایی که از طرف رهبری معظم این انقلاب می‌شوند، حتی تردید به خودشان راه بدهند. تحقیقاً امام هم این مجلس را می‌شناسد.

نمایندگان! نگران نباشید، این مجلس از چشم امام نمی‌افتد و امام همچنان مجلس را در رأس امور می‌دانند و همچنان این مجلس را پایگاهی برای اداره امور این کشور می‌دانند و همچنان اکثریت قاطع نمایندگان مورد علاقه شان هستند و ما البته امسال دو سه ملامت از امام در مورد حرکت بعضی از نمایندگان دریافت کردیم. ما این ملامت‌ها را باید مثل ملامت یک پدر رئوف و مهربان نسبت به فرزندانش که گاهی اشتباه می‌کنند، تلقی بکنیم. ملت ما هم همین گونه این مسأله را تلقی کنند.

 ان‌شاءاللّه بیدار باشیم که در آینده انسجام و وحدت مان را حفظ بکنیم و اجازه ندهیم که شیطان‌ها از روزنه‌هایی وارد بشوند و ما را وادار بکنند به جای این که همه‌مان به جنگ و پیروزی نهایی اسلام و حرکت انقلاب بیندیشیم، وقتمان را صرف مسائلی بکنیم که برای هیچ کس فایده‌ای ندارد و اگر چیزی داشته باشد، ضرر و اتلاف وقت و ایجاد کینه و درگیری‌هاست و من تحقیقاً می‌دانم که امام نظرشان نسبت به کلیت مجلس، اکثریت قاطع نمایندگان ، مثبت است. شما نگران نباشید و امیدواریم که دیگر ما از این مسائل تلخ را در آینده نداشته باشیم.[1]

 

[1] - رجوع کنید به کتاب «هاشمی رفسنجانی‌، نطق‌های پیش از دستور»  سال ۱۳۶۵‌، جلد ششم‌، دفتر نشر معارف انقلاب‌، ۱۳۸۷