سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • چهارشنبه ۳ تیر ۱۳۶۰

جلسه: 60/4/3 - 24 June 1981

تذکر به روزنامه‏ها

تذکری است به جراید کشور و رسانه‏های عمومی در مورد درج اخبار مجلس.روزنامه‏های جمهوری اسلامی امروز صبح اسامی موافقین و مخالفین و ممتنعین‏طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور را منتشر کرده و آنجا از 177 نفر موافق،60 نفر را از قلم انداخته است. روزنامه آزادگان به جای نماینده »کلیبر« نوشته‏است نماینده »زابل« که پرونده اعتبار نامه‏اش در مجلس رد شد یکی از روزنامه‏های عصر که گویا کیهان است. (ولی دقیقاً نمی‏دانم) باز به جای»تصویب نشده« نوشته است »تصویب شده«.

اینها مطالبی است مربوط به تیترها ولی اگر کسی مطالب را بخواند از این طوراشتباهات زیاد می‏بیند. انصافاً روزنامه‏نگارها با این سبک از کار، اعتبارخودشان را از دست می‏دهند. وقتی که شما خودتان بارها از تلویزیون و رادیوشنیده‏اید 177 نفر[موافق بوده‏اند] و روزنامه‏ای 60 نفر این را نمی‏نویسد، مردم‏چگونه به نوشته‏های دیگر شما اعتماد کنند؟ وقتی که تیتر روزنامه شما مسأله به‏این روشنی را آن طور اشتباه می‏نویسد، چه اعتباری برای روزنامه می‏ماند؟ حالااین [در کل] نصیحتی است که می‏کنم اما در رابطه با مجلس باید بگویم که اخبارمجلس حساس است. اینجا مرکز قانونگذاری است. شما یک قانون رامی‏نویسید و با یک کلمه همه چیز عوض می‏شود. اطلاعات مردم از شما گرفته‏می‏شود. در این گونه مسائل که مخصوصاً با حیثیت نمایندگان سر و کار دارددقت بفرمایید یک نماینده رأی و نظر داده و صحبت کرده، بعد نقطه مخالف آن‏را مردم در روزنامه ببینند، روزنامه می‏ماند و سالها بعد سند می‏شود. چند سال‏بعد که تاریخ می‏نویسند از این روزنامه‏ها مطلب درمی‏آورند. الان تاریخ مشروطه‏و گذشته را که می‏نویسیم به روزنامه‏های آن دوران استناد می‏کنیم. شما توجه‏بفرمایید و این گونه با مرکز تصمیم‏گیری کشور برخورد نکنید که هیچ شایسته‏روزنامه نگاری نیست.