سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • سه شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۶۰

جلسه: 60/3/26 - 16 June 1981

تشکر و قدردانی مجلس از بنیانگذار جمهوری اسلامی

بار دیگر مراتب تشکر و قدردانی مجلس شورای اسلامی را از امام امت وبنیانگذار جمهوری اسلامی ابراز می‏داریم که این ملت انقلابی، بی‏دریغ ارراهنماییها و هدایتهای پیامبرگونه ایشان برخوردار است و دوام عمر و توفیقات‏بیش از پیش ایشان را برای ادامه انقلاب‏مقدس و دوام این راهی که راه اسلام‏راستین است، از خداوند خواستاریم. و از علمای اعلامی که با سرعت، با اعلام فتوا و نظر خود درباره کسانی که با ارتدادشان می‏خواهند به خیال خام خودشان‏اعتبار جمهوری اسلامی را ببرند، تشکر می‏کنیم و امیدواریم این وظیفه سنگین رادر لحظات حساس آینده مثل گذشته انجام بدهند31.

امروز سالگرد شهادت چهارنفر پیشتاز شهادت و مبارزه مسلحانه نهضت‏مقدس اسلامی ایران، آقایان، بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیک‏نژاد32 است.چه تصادف میمونی! آنها که روز شهادتشان پیش درآمد بروز این انقلاب بود،سالگرد شهادتشان هم صصادف با تحول عظیمی که به نظر بسیاری ازدوراندیشان انقلاب سوم به حساب می‏آید، شده است.

خداوند به روح بزرگ و پرفتوح این رزمندگان وشهدای عزیزمان که مصادیق‏بارز السابقون اولئک المقربون هستند، از نفحات و رحمات عالیه‏اش عایدبفرمایید. ما به بازماندگانشان و خانواده‏هایشان افتخار و تبریک عرض می‏کنیم.

ما پیش از همه چیز و بیش از هر چیز مراتب قدردانی و تشکر خودمان را ازاین مردم بیدار، حساس، باشعور، مخصوصاً از این نسل جوانی که دشمنان ما به‏ناحق و به غلط به خیال خودشان به اینها امید بسته بودند[ابراز می‏داریم]که بااحساس فطرتی سالم خود لحظه مناسب را درک کردند و داوطلبانه و بدون‏دعوت از طرف مقامی در یک لحظه خیابانهای تهران را مملو از سیل جمعیت‏کم‏نظیری کردند که پشت دشمنان را لرزاند و لرزه بر اندام مخالفان انداخت و به‏ملت و مجموعه کسانی که برای این انقلاب تلاش می‏کنند، روح داد وامیدوارشان کرد خداوند به این ملت خیر بدهد و به ما هم توفیق که بتوانیم بخشی‏از حقوق این ملت را از طریق خدمات مناسب وایجاد عدل اسلامی [اعاده کنیم].