سخنرانی
  • صفحه اصلی
  • سخنرانی
  • نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

نطق پیش از دستور ریاست مجلس شورای اسلامی آیت الله هاشمی رفسنجانی

سپاسگزاری از پیام رهبر و اعلام تجدید بیعت مجلس با امام

  • تهران-مجلس شورای اسلامی
  • سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۶۰

جلسه: ۶۰/۳/۱۹ - ۹ June ۱۹۸۱

 

اولین مسأله در رابطه با بیانات بسیار مهم و پرارزش و تاریخ ساز دیروز امام‌است.

قرآن کریم می‌فرماید: فَلا وَ رَبُکَّ لا یُؤمِنُونَ حَتَّی یَحْکُمُوکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُم ثُمّ‌لا یَجِدُوا فی أَنْفُسهِم حَرَجاً مَمَّا قَضِیتَ وَ یُسَلَّموا تَسلیماً.

مسأله رهبری که در انقلاب ما مطرح شده است یک لفظ نیست، یک واقعیت‌است. این ادامه ولایتی است که در مکتب شیعه به عنوان مهمترین اصل، مطرح است. متأسفانه کسانی که دیده می‌شوند که رهبری را در حد منافع شخصی یامنافع گروهی خودشان قبول دارند. و من دیروز صدای لرزان امام عظیم‌الشأن راشنیدم و بعد قیافه متأثرشان را دیدم. چهره‌ای که مانند قله دماوند در همه‌جریانات حساس این کشور خم به ابرو نمی‌آورد، دیروز متأثر بود. البته من‌مطمئنم که ایشان تأثرشان از احساس خطر نسبت به جمهوری اسلامی نیست. روح و قلب بزرگ و ایمان قوی ایشان در مقابل مسائل، مشکلات را از میان‌برمی‌دارد، تأثر ایشان از عمل افراد و جناحهایی است که هنوز ایشان وپیروانشان نمی‌خواهند آنها طرد و منکوب و مخذول و نابود شوند.

امام، سال را سال قانون اعلام کردند که حق است. اما اگر در قانون اشتباههایی‌باشد - که همیشه ممکن است باشد - ضرورت خسارت مخالفت با قانون‌همیشه از خسارت اشتباهات قانون بیشتر است. اگر ما به قوانیم و ارگانهای‌قانونی کشور احترام نگذاریم، سنگ روی سنگ در این کشور بند نمی‌شود. اگریک قانون اشتباه کرد، می‌شود اصلاح کرد.

ما بار دیگر این مائده آسمانی و رهبری کم نظیر تاریخی را که خداوند به ماداده است، ارج می‌نهیم و بیعت خودمان را با ایشان تجدید می‌کنیم و امیدواریم‌که این صلاحیت را داشته باشیم که امسال و آینده به قوانینی که پایه‌های آن راپذیرفته‌ایم و اصول قانونگذاریش را قبول کرده‌ایم، وفادار بمانیم

آقایان لابد از خبرگزاریهای جهانی شنیده‌اید که گفته شده است، روز یکشنبه (پریروز) 9 فانتوم اسرائیل با چهار اف - 5 مراکز اتمی عراق را بمباران و نابودکرده‌اند. من در صحبت خبر و کیفیت و حدود آن اطلاعات دقیقی ندارم 26. بایدتعقیب کنم، مطلع بشوم، ببینم که قضیه چه بوده است. ولی پیش از آنکه‌خبرگزاریها و مراکز تبلیغی صهیونیستی و امپریالیستی و ضداسلامی، جریان‌غلطی در افکار مردم به وجودبیاورند که اصلاحش ممکن نباشد، فکر می‌کنم‌سؤالهایی را که برای انسان مطرح می‌شود، مطرح بکنیم که دیگران قبل از ما به‌این خبر عظیم خط ندهند.

مطلب از اینجا قابل‌توجه است که در طول چندماهی که ما در مقابل حملات‌ناجوانمردانه صدام دفاع می‌کنیم، این اسرائیل و عراق و این مراکز [اتمی] بوده‌اند، اما چرا تا به حال چنین کاری نشده است؟ حتی یک بار که هواپیماهای‌ما قسمتی از آن مراکز را بمباران کرد، عراق آن روز هم خواست قضیه را لوث‌کند و بگوید که اسرائیل بوده است. امروز، اگر چنین حادثه‌ای رخ داده است برای ما این سؤال مطرح است: آیا این نیست که آمریکا و فرانسه می‌خواستند درکنار اسرائیل در بغداد مرکز اتمی برای خودشان داشته باشند، دیدند که صدام‌رفتنی است و خلق مسلمان عراق فردا حاکم بر این کشور خواهد شد و این‌پایگاهها و این قدرتها در اختیار مسلمانها قرار می‌گیرد و علیه اسرائیل [به کارگرفته می‌شود] مأیوسانه و با توافق خود صدام دست به چنین کاری زدند؟ چراموشکهای » سام«بغداد دفاع درستی نکردند؟ چرا این قضیه بعد از کنفرانس‌کذایی وزرای خارجه در بغداد اتفاق می‌افتد؟ و مهمتر این است که چراکشورهای مرتجع عرب: سعویدیها، اردن، مصر و خود عراق که هواپیمای مدرن‌در اختیار دارند (توپولوف‌ها، میراژها، اف شانزده‌ها، اف چهارده و میگها) جواب اسرائیل را نمی‌دهند؟ توپولوف‌ها از بغداد آمدند که تهران را بکوبند. مگر فاصله غرب عراق با تل آویو چقدر است؟ چطور شد که هواپیماهایتان را به‌جایی در ایران می‌فرستید که برایتان گورستان شده است و جرأت نمی‌کنید اینهارا از مرکز اسرائیل عبور بدهید؟ اگر واقعاً مرکز مرکز اتمی شما به وسیله اسرائیل، دشمن شما، بمباران شده است، چرا مرده‌اید؟ شما بفرستید؟ به دنبال شماهواپیماهای ما هم خواهد آمد؛ و جلوتر از شما ما همیشه شعارمان این بود که باهم اسرائیل‌را خاک کنیم، چرا نمی‌کنید؟ امروز دیگر این فریبکاریها در سطح‌جهانی [رنگ ندارد] مردم بیدار شده‌اند، اگر چنین جنایت بزرگی شده است، همه‌مرتجعین غرب مقصرند مطمئناً اسرائیل بی‌اجازه آمریکا حمله نکرده است. اگرکرده است با اجازه و طرح آمریکا است. شما از آمریکا آواکس می‌گیرید که‌حرکات شمامل ایران را هم - اگر بخواهد - کنترل بکنید، حرکات اسرائیل راچرا کنترل نکردید؟ این همه فریبکاری؟ که باز هم صدام و بلندگوهای کثیف‌حق‌نشناس دنیای غرب سرو صدا بیاندازند که اسرائیل با ایران همکاری کرده‌است! هیچکس این حرف را نمی‌پذیرد. حتی خودتان می‌دانید در پشت این کره‌خاک، دشمنی هیچ کشوری مثل ایران با اسرائیل شدید نیست؛ و می‌دانید که مادر حال جنگ هستیم.

دیروز شورای عالی دفاع با همه گرفتاریها اعلام کرد ما اسرای عراق را اززندان درمی‌آوریم و می‌فرستیم که با اسرائیل بجنگند. و پاسداران ما اعلام کردندکه ما با همه گرفتاریهای داخلی، داوطلب به جبهه اسرائیل می‌فرستیم و این‌حقیقت است، تبلیغ نیست. چگونه می‌خواهید حقیقت را مشّوه و مردم دنیا راگمراه کنید. مردم گمراه نمی‌شوند و من این سؤالات را مطرح می‌کنم صرفاً بخاطراین که از پیش، خطی درست نشود، البته باید قضیه تحقیق بشود و به نظر من اگراینطور باشد و کشورهای مترجع عرب راست می‌گویند، باید جواب دندان شکنی‌با همکاری ما به اسرائیل بدهند تا در این شرایط که دو کشور مشغول جنگند، اوخیال نکند می‌تواند قدرتهایی را که در آینده باید علیه اسرائیل و امپریالیست به‌کار بیفتد، نابود کند.