خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نطق تلویزیونی مهندس بازرگان در خصوص برگزاری رفراندوم و حضور مردم -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

نطق تلویزیونی مهندس بازرگان در خصوص برگزاری رفراندوم و حضور مردم -- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۵۸

 نطق تلویزیونی مهندس بازرگان در خصوص برگزاری رفراندوم و حضور مردمتاریخ : 14/1/1358 مرحوم مهندس بازرگان در تاریخ 14 فروردین 1358، در یک نطق تلویزیونی در خصوص برگزاری رفراندوم و حضور مردم در آن می‌گوید: "برگزاری رفراندوم با چنین پیروزی درخشنده و عظمتی که پیداکرد... چیزی نیست که من به عنوان رئیس دولت، آن را تبریک نگویم... همه خبرنگاران خارجی و داخلی و مردم دیدند که کسی برای رای دادن به زور نیامده بود و کسی آنها را تهدید نکرده بود و با شوق و شعف وخوشحالی شرکت کرده بودند. چنین مشارکتی در هیچ رفراندوم و انتخاباتی که در ممالک دموکراتیک صورت می‌گیرد، وجود نداشته... آن درصد کسری هم همیشه طبیعی است... اگر این رقم را کنار بگذاریم، می‌بینیم که تمام طبقات ملت ایران و تمام قشرها اعم از روشنفکر و اداری، دانشجو، سرباز و افسرو درجه دار و خانمها، چه با حجاب و چه بی‌حجاب و اقلیتهای مختلف در این رفراندوم شرکت کرده بودند...". منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری