خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نخستین کاندیداهای ریاست جمهوری انقلاب اسلامی ایران به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

نخستین کاندیداهای ریاست جمهوری انقلاب اسلامی ایران به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی-- کتاب انقلاب و پیروزی -- سالهای ۱۳۵۸ -۱۳۵۷

  • جمعه ۷ دی ۱۳۵۸

 

نخستین کاندیداهای ریاست جمهوری انقلاب اسلامی ایران از زبان آیت الله هاشمی رفسنجانی

تاریخ : 7/10/1358

با انتشار فراخوان ثبت نام انتخابات، بیش از یکصد نفر به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری ثبت نام کردند. وظیفه ما در وزارت کشور بررسی مدارک قانونی داوطلبان بود که در این ارتباط، تعداد کمی از آنها به دلایل نقص مدارک قانونی از فهرست کاندیداها، حذف شدند و نام بقیه کاندیداها با توجه به اینکه طبق ]بند ده از اصل یکصد و دهم[، قانون اساسی، تائید صلاحیت نهایی آنها بر عهده حضرت امام بود، طی گزارشی به اطلاع رسید.

ایشان نیز در پیامی ]به تاریخ 14 دی  1358[، با اشاره به کثرت کاندیداها و با توجه به ضرورت تسریع در امر انتخابات "امر صلاحیت و انتخاب را به ملت" واگذار کردند و از مردم خواستند، خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.

بعدآ کمیسیون بازرسی تبلیغات انتخابات ـ که نمایندگان حضرت امام و شورای انقلاب عضو آن بودند ـ استفاده از امکانات رادیو و تلویزیون را برای تعداد 90 نفر از کاندیداها، ممنوع و عملا آنها را رد صلاحیت کرده و از گردونه رقابت انتخاباتی خارج کردند.

به این ترتیب فقط آقایان ]کاظم[ سامی، ]ابوالحسن[ بنی‌صدر، ]حسن ابراهیم[ حبیبی، ]صادق[ قطب‌زاده، ]جلال‌الدین[ فارسی، ]احمد[ مدنی، صادق طباطبایی، ]محمد[مکُری، ]داریوش[ فروهر و ]مسعود[ رجوی در صحنه رقابت ماندند. این در حالی بود که تلاشهای آشکار و پنهانی برای حذف ]جلال‌الدین[ فارسی، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی، در جریان بود.

منبع: کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری