نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه میر حسین موسوی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

نامه میر حسین موسوی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

مهندس موسوی در این مقطع مشاورسیاسی رئیس جمهور بودند.

  • پنجشنبه ۲۰ دی ۱۳۶۹

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی

 ریاست محترم جمهوری

 

به پیوست نامه شماره 2676/622 مورخ 6/9/69 وزارت امور خارجه منضم به گزارش تهیه شده در خصوص سابقه ، اهداف و اصول موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت «کات» و همچنین شرایط عضویت در آن و روابط ایران در قبل و پس از انقلاب اسلامی با آن سازمان و بالاخره مزایا و مشکلاتی که عضویت احتمالی ما در سازمان مذکور در برخواهد داشت، ارسال می کردد.

با توجه به اینکه مذاکرات مربوط به موافقت نامه های بین المللی «کات» برای آینده روابط تجاری بین کشورها (از جمله کشور ما) از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و نماینده دولت ایران قبل از انقلاب به عنوان ناظر در جلسات شرکت می کرده است، توصیه می شود جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را به عنوان عضو ناظر در جلسات «کات» از سر گیرد.

میر حسین موسوی