نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه مهندس موسوی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

نامه مهندس موسوی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • دوشنبه ۶ تیر ۱۳۶۷

برادر گرامی حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی

 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

نظر به اینکه مطابق مادة 1 قانون الحاق موادی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی راجع به تقاضای رأی اعتماد مقرر شده است که نخست وزیر در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی حداکثر ظرف دو ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائم تقاضای رأی اعتماد بنماید.

علیهذا خواهشمند است موضوع تقاضای رأی اعتماد اینجانب در دستور کار مجلس محترم قرار گیرد.

 

میر حسین موسوی

امضا