نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه امام خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

نامه امام خمینی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

در باره عزل بنی صدر

  • دوشنبه ۱ تیر ۱۳۶۰


بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

پس از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه آقای ابوالحسن بنی‏ صدر برای ریاست جمهوری اسلامی ایران کفایت سیاسی ندارد، ایشان را از ریاست جمهوری اسلامی ایران عزل نمودم.


اول تیرماه 60
روح‏ اللّه‏ الموسوی الخمینی