نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به وزارت دادگستری در خصوص‌ صدور اسناد مالکیت‌...

نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به وزارت دادگستری در خصوص‌ صدور اسناد مالکیت‌...

مصوبات : موارد اختلافی تبصره‌ ماده‌ی‌ 6 مصوبه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در خصوص‌ "صدور اسناد مالکیت‌ املاکی‌ که‌ اسناد ثبتی‌ آنها در اثر جنگ‌ یا حوادث‌ غیرمترقبه‌ای‌ مانند زلزله‌، سیل‌ و آتش‌ سوزی‌ از بین‌ رفته‌اند".(تاریخ تصویب 1370/02/17)

  • شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۷۰

شماره: 4046

تاریخ: 18/3/1370

وزارت دادگستری

قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 28/11/69 مجلس شواری اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/69 با عنایت به تصویب ماده 11 آن به عنوان ضرورت 5 ساله در شورای نگهبان تأیید و تبصره ماده 6 آن نیز در جلسه مورخ 17/2/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و مراتب طی نامه شماره 2202/ق مورخ 7/3/70 مجلس شورای اسلامی واصل شده به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

  اکبر هاشمی رفسنجانی

 رئیس جمهور

 

 

 

شماره: 1656/474/ق

تاریخ: 29/2/1370

 

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش وسوزی از بین رفته اند».

ماده واحده: تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته اند به شرح ذیل به تصویب رسید:

«اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مانع از صدور سند و شروع بازسازی نخواهد بود.»

تبصره ماده 6 مصوبه مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 28/12/69 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است، در جلسة مورخ 17/2/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی، و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.

 

 اکبر هاشمی رفسنجانی

 رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

 28/2/1370