نامه ها
  • صفحه اصلی
  • نامه ها
  • نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به شورای انقلاب برای استعفای از سرپرستی وزارت کشور

نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی به شورای انقلاب برای استعفای از سرپرستی وزارت کشور

با طرح این استعفا در جلسه 8 اسفند 1358، شورای انقلاب و تعیین آقای محمدرضا مهدوی کنی، به عنوان جانشین من در سرپرستی وزارت کشور، یکی از مهمترین بهانه‌ها از مخالفان گرفته و از شدت آن هیاهوها کاسته شد؛ هر چند که جار و جنجالها پایان نیافت.

  • سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۵۸

بسم الله الرحمن الرحیم

     شورای انقلاب جمهوری اسلامی

     اهمیت فوق العاده مجلس شورا، ایجاب می‌کند که انتخابات و نمایندگان و خود مجلس شورا از هر گونه شبهه و شائبه‌ای که بهانه انتقاد به دست بدخواهان و دشمنان انقلاب اسلامی بدهد، مبرا باشد. اینجانب به خاطر اهمیتی که برای نقش مجلس شورا در سرنوشت انقلاب کشورمان قائلم، تصمیم گرفته‌ام که به عنوان نامزد نمایندگی مجلس از تهران در انتخابات شرکت نمایم. با اینکه شرکت وزرا در انتخابات مجلس، همانند انتخابات ریاست جمهوری، مانع  قانونی ندارد ولی به خاطر حفظ اعتبار و حیثیت مجلس و انتخابات، ترجیح می‌دهم در جریان برگزاری انتخابات در سمت سرپرستی وزارت کشور که مجری انتخابات است، نباشم؛ لذا از برادران محترم اعضای شورای انقلاب اسلامی، انتظار دارم که در ایام برگزاری انتخابات از خدمت ناچیز من در این سمت چشم بپوشند و اجازه بدهند در سنگر مورد نظر و عقیده‌ام به خدمت بپردازم.

          اکبر هاشمی رفسنجانی